PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - PROJEKTOWE

   "ASBUD" ANDRZEJ STARCZYK

 

 

  

 

Ilość dokumentów w miesiącu na podstawie kolejnych zapisów w księdze

Księgi i ewidencje              
Księgi handlowe do 25 26-50 51-100 101-150 151-200 201-250 każdy następny
  400 zł 600 zł 750  zł 1,000 zł 1,200 zł 1,300 zł 2,50 zł
               

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

do 15 16-25 26-30 31-60 61-80 81-100

każdy następny

  90 zł 150 zł 180 zł 230 zł 300 zł 330 zł 1,50 zł
Ewidencje ryczałtowe 60 zł 70 zł 90 zł 110 zł 130  zł 150 zł 1,00 zł
Ewidencje VAT 50 zł 50 zł 70 zł 70 zł 80 zł 80 zł

1,00 zł

               

 

 

Ilość osób zatrudnionych (etat/umowy cywilnoprawne) od których pobrano podatek/ składki w danym miesiącu

Płace i ZUS  1 osoba 2 osoba 3 osoba 4 osoba 5 osoba 6 osoba każda następna
Płace i ZUS 25 zł 40 zł 50 zł 70 zł 90 zł 110 zł  15,00 zł

Konkretne ceny ustalamy indywidualnie z klientami na postawie ilości dokumentów, specyfiki branży oraz innych kwestii formalnych. Z uwagi na zróżnicowane potrzeby klientów, cena usługi jest indywidualnie negocjowana na etapie podpisywania umowy o świadczenie usług księgowych.
 Podane ceny nie zawierają podatku VAT.